R ile Veri Analizi 1

Açıklama


İstatistiksel analizleri yapmak amacıyla istatistikçiler tarafından geliştirilen R project veya R programlama dili, kullanımı giderek artan açık kaynak kodlu bir yazılımdır. SPSS, Minitab, SAS, vb. istatistiksel paket programların aksine kod yapısına müdahale edilmesi, ücretsiz olması, aktif kullanıcıların her geçen gün gönüllü olarak destek vermesi nedeniyle sürekli geliştirilmesi, veri ve istatistik odaklı olması, görselleştirme yeteneğinin yüksek olması, kişiselleştirilebilen arayüze sahip olması, pek çok derleyici yapıya sahip dillerin aksine yorumlayıcı ve güçlü bir programlama dili olması, adım adım ilerleme özelliğinin bulunması, diğer programlama dillerinin çoğuyla konuşabilmesi, çok sayıda fonksiyona ve kütüphaneye sahip olması ve bunların sürekli geliştirilmesi, ileri seviyede veri analizi tekniklerini kullanabilmesi, vb. çok sayıda özelliği nedeniyle, R programlama dili giderek daha fazla kullanılmaya başlanmıştır.

Bu gerekçelerle, R ile Veri Analizi adıyla yazmaya başladığımız kitabımızı başlangıçta tek cilt olarak yayınlamayı ve içinde Betimsel İstatistik ve Çıkarımsal İstatistik konularını uygulamayı planladık. Ancak, kitabın 2. ve daha sonraki baskılarının büyük boyuttaki sayfa sayılarına ulaşacağını düşünerek 2 cilt halinde yayınlamaya karar verdik.Böylece, ”R ile Veri Analizi 1” ve ”R ile Veri Analizi 2 ” adlarında 2 ciltten oluşan kitabımızın ilkinde, betimsel istatistik konularının, ikincisinde ise çıkarımsal istatistik konularının R ile uygulanmasına ağırlık verilmiştir. Diğer bir deyişle; kitapta, betimsel istatistik ve çıkarımsal istatistik konularının teorik yapıları hakkında kısa bilgiler verilmiş olmakla birlikte, ağırlıklı olarak kod yazımına ve tekniklerin sonuçlarının R programlama ile hesaplanmasına önem verilmiştir. Kuşkusuz, elde edilen sonuçların yorumlanmasına da özen gösterilmiştir.

Kitap belirli seviyede istatistik alt yapısı olan ve hiç R programlama dilini bilmeyenlere göre hazırlanmıştır. Kitapta yer alan tüm uygulamalar, okuyucular tarafından herhangi birine ihtiyaç duyulmadan bilgisayar başında sırayla uygulanarak öğrenebilecek seviyede tasarlanmıştır. Ayrıca, R programlama dilinin bisiklet kullanmayı öğrenir gibi, kod yazımını uygulayarak ve arada yapılan hataların yardım menüsü ile nasıl giderileceğini de pekiştirerek öğrenilmesi hedeflenmiştir. R ile Veri Analizi 1( Betimsel İstatistik) adlı bu kitaptaki R kodlarını kullanarak, R programlama dilini kendi kendinize öğrenebileceksiniz.

Karşılaştır
SKU: 9786257906685 ,