Nasıl Yaşamalıyız? ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ

<h2>Açıklama</h2><hr>Nasıl yaşamalıyız? Bu soruya yanıt verircesine kavram ve problemleriyle varoluş filozofları öne çıkmaktadır. Bu çalışma, sinema ve felsefenin gücünü birleştirerek “Nasıl yaşamalıyız?” sorusuna yönelik saçma, yabancı, başkaldırı, özgürlük kavramlarının irdelemesini sunmaktadır. Söz konusu kavramlar, insan ve insan yaşamını pratikte etkileyen oldukça önemli kavramlar olduğundan özellikle varoluş filozofları tarafından insanın yapıp etmelerine pusula niteliğinde yol göstermek amacıyla ele alınmaktadır. Bu bağlamda çalışmada ilk olarak saçma, yabancı, başkaldırı, özgürlük kavramlarının kavramsal analizi yapılıp varoluş filozofları çerçevesinde tarihsel arka planı sunulmaktadır. Ardından söz konusu kavramlara yönelik Camus’nun perspektifi yer almaktadır. Son olarak “Nasıl yaşamalıyız?” sorusu Camus felsefesinde ele alınan kavramların soyut analizleri, Demirkubuz’un <em>Yazgı</em> filmi aracılığıyla somutlaştırılmaktadır.

Karşılaştır
SKU: 9786257906838