Dil Çalışmaları

Açıklama


Ağırlıklı olarak eylem, eylem istemi, eylem çatısı, eylem türleri, eylemin anlamsalyapısı,özne nitelikleri vb. tartışmaya açık konuların ele alındığı Dil Çalışmalarında,özellikle dil bilgisi araştırmalarında pek rastlanmayan sözlüksel çatı ve söz dizimsel çatının öne çıkarılması ve eylem türünün belirlenmesinde göz önünde tutulması gereken çatı, istem, özne üçgenine dikkat çekilmesiyle bir yandan kitaba ayrı bir değer katılmakta bir yandan da araştırmacılara incelenmesi gereken alanlar işaret edilmektedirAğırlıklı olarak eylem, eylem istemi, eylem çatısı, eylem türleri, eylemin anlamsalyapısı,özne nitelikleri vb. tartışmaya açık konuların ele alındığı Dil Çalışmalarında,özellikle dil bilgisi araştırmalarında pek rastlanmayan sözlüksel çatı ve söz dizimsel çatının öne çıkarılması ve eylem türünün belirlenmesinde göz önünde tutulması gereken çatı, istem, özne üçgenine dikkat çekilmesiyle bir yandan kitaba ayrı bir değer katılmakta bir yandan da araştırmacılara incelenmesi gereken alanlar işaret edilmektedir

Karşılaştır
SKU: 9786257906630 ,