Dijital Rönesans

Dijital çağın belirleyici özelliği olan veri, insanı dönüştürücü
etkileşimlere sahiptir. Veriye dayalı bir insan ve toplum tasavvuru
olan dataizm, dijitalleşmeyi içselleştirmiş Homo Dijitalis’i
oluşturma idealindedir. Oldukça ütopik hatta distopik gelse de
giderek dijitalleşen dünyada insanın simülasyona dayalı yeni bir
dijital evren oluşturarak burada yaşam alanı bulması kaçınılmazdır. Bu yeni evren ise son dönemde Metaverse olarak adlandırılmaktadır. Bu eser, insanın teknoloji karşısındaki dönüşümüne
odaklanarak dataizm düşüncesinin temellerini belirlemeyi amaçlamış, veriye dayalı toplumda Homo Dijitalis’in mümkün olabilirliğini belirlemeye çalışmıştır. Salgın süreciyle giderek dijitalleşen
yaşantımızın potansiyel dönüşüm dinamiklerinin dataizm düşüncesi ekseninde değerlendirildiği eserde eğitim, din, ekonomi ve iş
yaşamı gibi temel toplumsal kurumların gelecekte karşılaşabileceği muhtemel durumlar da psikososyal olarak analiz edilmiştir.
Eserin giderek önemini arttıran yapay zekâ ve dataist yaşam
tartışmalarına temel oluşturması ve yeni bir evrende var olmayı
amaçlayan Homo Dijitalis kavramına özgün bir açılım getirmesi
umulmaktadır.

View Detail
Karşılaştır