Arkhe Logos 15.Sayı (Bahar-2023)

Uygarlıkların Beşiği ve Çıkar Çatışmalarının Kavşağı: Anadolu

NEJAT BOZKURT

İyonya ve İyonyalı Filozoflar Üzerine

LEVENT ERKIZAN

Oinoandalı Diogenes’in Önemi

MARTIN FERGUSON SMITH/ÇEV: SERENA NUR ERKIZAN

Oinoandalı Diogenes, Fr. 6 ve Fr. 100’de Stoacı “ύλη και θεός

  1. CENGİZ ÇEVİK

Oinoandalı/Muğlalı Diogenes: Mutlu Olmak İçin Doğa Bilimleri

(Φυσιολογία) Neden Gereklidir?

ALİHAN ŞAHİN

Anadolulu/Miletoslu Filozof Aspasia ya da Anadolu Versus?

Batı’daki Cinsiyetçiliğin Karşıtı Olarak Miletoslu Aspasia

HATİCE NUR BEYAZ ERKIZAN

Kojin Karatani Okumasında İonia Felsefesindeki Politik Olanı

Saptamak

MEHMET EFE BAYRAM

Antik Yunanda Kadın Üzerine

HATİCE NUR BEYAZ ERKIZAN

Bir Evrenler Önoluşumu Tasarımı Betimlemesi: Sardesli Alkman

HASAN GENÇCAN

Plotinos ve Porphyrios’ta Penia ve Poros Kavramları ve Eros

Mitinin Yorumlanması

NİLÜFER AKÇAY

Türklerde Rasyonel Felsefenin Tarihi (Historia Rationalis

Philosophiae Apud Turcas)

JOHANN PETER VON LUDEWIG / ÇEV: C. CENGİZ ÇEVİK

Aydınlanmanın Felsefi Temelleri

Temelleri

SARA ÇELİK

Atatürk Aydınlanmasına Yönelik Eleştiriler ve Cumhuriyetin

Politik Savunusu

ARMAĞAN ÖZTÜRK

Atatürk’ün Çağdaşlaşma Projesi Üzerine

SARA ÇELİK

Troya’dan Çanakkale’ye

NEJAT BOZKURT

Anadolu Dergisi’nden İki Yazı Hakkında Kısa Bir Giriş

TAŞKINER KETENCİ

Vehbi Hacıkadiroğlu’nun Atatürk Devrimleri Üzerine Görüşleri

(1923-1938)

HATİCE NUR BEYAZ ERKIZAN

“Değer Bilgisi” Üzerinden Türkiye’deki Kadınlık Rolleri ve Harriet

Hardy Taylor-Mill’i Yeniden Hatırlamak

CEMİLE BARIŞAN

Atatürk, Dil Devrimimiz ve Aydın-Halk Ayrımı

MEHMET SARSMAZ

Türkiye’de/Türkçede Felsefeye İlgisizlik Sorunu

MUSTAFA GÜNAY & SEVGİCAN AKÇA FİŞENK

Doğu mu Haklı Batı mı?

OLCAY YILMAZ

Doğu ve Batı Düşüncesinde İçsel Bilgi

KÖNÜL BÜNYADZADE

Selahattin Halilov ile Söyleşi: Doğu, Batı ve Felsefesi

Yaklaşımlar Üzerine

MUSTAFA GÜNAY

Avrupa ve Türkiye, Nasıl bir Felsefe?

GERRIT STEUNEBRINK (Röportaj)/GÜNCEL ÖNKAL

Tarih Bilinci Bağlamında Kültür, Kriz ve Birey

MUSTAFA GÜNAY

Anadolu’nun Geçmişine ve Geleceğine Felsefeyle Bakmak

MUSTAFA GÜNAY (Kitap İncelemesi)

Karşılaştır