Antik Çağdan Günümüze Eğitim Felsefesi Tartışmaları

Açıklama


Antik Çağdan Günümüze Eğitim Felsefesi Tartışmaları adıyla hazırladığımız bu kitapta yer alan yazılar, düşünce ve kültür tarihinde eğitim kavramının çeşitli filozoflarca nasıl ele alındığını ve günümüze olan etkilerini ele alıyor. Cumhuriyet döneminde eğitimle ilgilenen ve eğitim sorunlarına çözüm arayan bazı düşünürlerimizi ele alan yazılar ise ülkemizde eğitime bakışın bazı önemli örneklerini ortaya koymaktadır. Eğitimin felsefi boyutlarını ve gelecek ile ilişkilerini de ele alan kitabımızın hem eğitim felsefesi derslerinde öğrencilere hem de konuyla ilgili çalışmalar yapan araştırmacılara yararlı olacağını umuyoruz.

Karşılaştır
SKU: 9786257906708 , , ,